תקנון משלוחים

1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים איתם עובדת החברה, לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

2. הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. במקרה של איסוף עצמי לא תינתן אחריות בגין נזקים ו/או ליקויים שנגרמו עקב ההובלה באיסוף העצמי ו/או התקנה.

3. בנוגע לאיסוף עצמי של מוצר - עקב קיומם של מספר מחסנים מהם ניתן לאסוף את המוצרים המוצגים באתר, יימסר ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה וטרם החיוב מקום איסוף המוצר המדויק.
במידה והלקוח יחליט כי מקום האיסוף מרוחק ואין לו אפשרות להגיע אליו תוצע ללקוח האפשרות להוסיף דמי הובלה כפי שמופיעים במפרט המוצר או ביטול הזמנה ללא חיוב. 

4. דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לקומה שניה בהיעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו"ב). כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותושלם על ידו.

5. מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה', ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון. 

6. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון, כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לקבלת מוצר חלופי או לביטול העסקה והשבת כספם.

7. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

8. עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה, יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.

9. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצר לרוכש, ולא יימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

10. בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

11. במוצרים בהם מצוין במפרט המוצר באתר שקיימת אפשרות להרכבה, תתווסף עלות ההרכבה למחיר המוצר ומחיר ההובלה, כפי שיופיע במפרט המוצר. עלות הרכבת המוצר הנה לישובים בטווח שבין נהריה שבצפון לבאר שבע שבדרום. מעבר לאזורים אלה תהיה תוספת עלות כדלהלן:
• מדימונה ודרומה, ים המלח וישובים סמוכים לגדר – יתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים וכן תחול תוספת תשלום של 199 ₪
• מנהריה וצפונה, כולל רמת הגולן - יתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים וכן תחול תוספת תשלום של 199 ₪
• הובלות לשומרון ומעבר לקו הירוק – יתכן עיכוב של עד 14 ימי עבודה וכן תחול תוספת תשלום של 100 ₪

12. זמן האספקה לכל מוצר מצוין במפרט המוצר. מוצרים המסווגים במפרט המוצר כ 7 ימי אספקה – זמן האספקה יהיה בין האזורים נהריה שבצפון לדימונה שבדרום.
מעבר לאזורים אלה, זמן האספקה יהיה כדלהלן:
• מדימונה ודרומה, ים המלח וישובים סמוכים לגדר – יתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים.
• מנהריה וצפונה, כולל רמת הגולן - יתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים.
• הובלות לשומרון ומעבר לקו הירוק – יתכן עיכוב של עד 14 ימי עבודה. 
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפון פייסבוק